Съхраняване на Бузлуджа

Дом паметник Бузлуджа се намира в състояние на жестока разруха. Дъждът и снегът, навлизащи през повредения покрив, имат пагубно влияние върху крехките мозайки по стените на основната зала, които видимо се разпадат след всяка следваша година. Междувременно влагата, затворена във вътрешността на сградата, застрашава целостта на самата конструкция.

Все още не е късно тази емблематична творба на българският модернизъм да бъда спасена.

През 2018г. Европа Ностра определя Паметника като един от седемте най-застрашени обекти от архитектурното наследство на Европа. През 2019 г. в Лос Анджелис, Фондация Гетти отпуска грант на стойност $185,000 за създаване на план за съхраняване. Министерство на културата вече обсъжда даването на официален статус на паметника, което би позволило на работата по съхраняването на обекта да започне.

В същото време са представени няколко визии за това как би изглеждал реновираният Дом паметник Бузлуджа. Ще поддържаме информацията на тази страница актуална с всички нови предложения за физическото и виртуално схраняване на Бузлуджа.

 

Current Projects

ПРОЕКТ БУЗЛУДЖА

ОТ ДОРА ИВАНОВА

minus.png
Фондация „Проект Бузлуджа“ е създадена през 2015 г. от архитект Дора Иванова с цел насърчаване опазването на сградата, като същевременно повишава осведомеността и подкрепата между политическите и професионалните общности, медиите и широката общественост. Фондацията допринася за цялостна преоценка на паметника и неговата социално-икономическа стойност.

БУЗЛУДЖА VR

НА ТОДОР РУСАНОВ И РАФАЛ ЦЗАРНОВСКИ

minus.png
Проектът Бузлуджа VR пресъздава Дом паметника, така както би изглеждал днес ако приемем, че никога не е бил занемаряван. Политическите символи са премахнати, за да бъдат заменени от съвременен интериор, музей и концертна зала. Нивото на детайлност на тази 3Д виртуална възстановка на паметника е истински изумитлено, а като концепция, Бузлуджа VR представя изключително впечатляващ пример за потенциала за съхраняване на материално наследство в дигитален формат.